Robert Bergh Travstall

Framtidens travstall ser styrkor och svagheter hos hästar för inköp och träning

5.361.754 kr i vinstpengar

281 starter – 22 % vinster 

63 vinster, 26 andraplatser och 31 tredjeplatser. 

19 109kr per start

Berghcamp

TISDAGEN DEN 13 APRIL 2021

Träning Tisdag

HAJOM

Backe: Insert de Source, Head Run, Horizon du Gers, Macelleria, Nobel Amok

SUNDSVALL:
... Läs mer »

/ Admin


TISDAGEN DEN 13 APRIL 2021

Träning Måndag

SUNDSVALL

Backe: Belker, Erba d'Aunou, Fifty Cent Piece, Gargantua Mary, Nyhet, Rome Pays Off,... Läs mer »

/ Admin


@robertbergh